چگونه دخترها را عاشق خود کنیم
چگونه دخترها را عاشق خود کنیم
2 مرداد 1395 ساعت 7:13 | بازديد : 89 | نويسنده : | ( نظرات )
هرگز متوجه نخواهيد شد چه وقت مي تواند اتفاق بيفتد. ممکن است درحال گذر از يک خيابان ، مشغول غذا خوردن در يک رستوران، قدم زدن در يک باشگاه شبانه و يا درحال خوش و بش با دوستتان بـاشـيد که ناگهان او پيدايش مي شود. دختري زيبا که حسابي نظر شما را جلب کرده و دوست داريد با او صحبت نماييد. پس بـراي ايـن منـظـور چه کاري خواهيد کرد؟

 

 

چگونه دختر یا زن مورد علاقه را عاشق خود کنید

 

بايد قدم پيش گذاشته و با او حرف بزنيد. اگر ياد نگرفته ايد که چگونه به دختر مورد علاقه خود نزديک شويد، ما در اين قسمت چندين روش عملي به شما ارائه مي دهيم تا به راحتي بـتوانيد  زن دلخواه خود را جذب کنید. به اين روشها در اصطلاح "يـخـشـکن" اطلاق خواهيم کرد. سلاح اصـلي هـمـواره هـنـر سـازگـاري و انـطـبـاق پذيري خواهد بود.

 

پيش از شروع بايد تشخيص دهيد که در چه شرايطي قرار داريد: "گرم" يا "سرد". موقعيت گرم هنگامي است که او شما را مورد توجه قرار داده و با يک سري از علائم (مانند حرکات چشم و زبان جسماني ) چراغ سبز را نشان داده است. موقيعت سرد زماني است که آشنايي قبلي با هم نداشته و اين اولين برخـورد شـمـا محسوب مي گردد. اين موقيعت کمي مشکل تر به نـظر ميرسد چرا که به علاقمندي او نسبت به خود مطمئن نيستيد. اکنون به يخشکن ها مي پردازيم

 

 برای جذب دخترها خودتان را معرفي کنيد 

بسيار واضح است. تا زماني کـه خـود را به او معرفي نکنيد، متوجه وجود شما نخواهد شد. هميشه دوستي ها با يک معرفي ساده و صميمي شـروع مي گردند. تصادفا" بسمت وي قدم برداشته و خود را معرفي نماييد.
بگوييد
" من رامین هستم. از ديدنتون خوشحالم  یا من رامین  هستم. فکر نمي کنم همديگرو بشناسيم

 


برای جذب خانمها برايش آبميوه بخريد
چه در رستوران باشيد و چه در باشگاه شبانه، يکي از يخشکنهاي معروف ، خريدن يک نوشيدني خنک براي او مي باشد.از گارسون بخواهيد يک نوشيدني ديگر مشابه با آنچه که قبلا روي ميزش در حال نوشيدن آن بوده ( و يا اگر مي خواهيد خيلي پر جنب و جوش باشيد مشابه با نـوشيدني که خود شما در حال خوردن آن هستيد ) برايش بياورد.

 

سيني اين نوشيدني را با تکه اي کاغذ حاوي مطلبي با مزه به همـراه شماره تلفن خود مزين کنيد. از گارسون بـخـواهيد کـه حتـما به او اطلاع دهد که آن نوشيدني از طرف کيست. هنگام خارج شدن از محل کنار ميز او توقفي کوتاه نموده و خود را به مي معرفي کنيد. اين برخوردي شجاعانه است، بدون ابراز خشونت. بگوييد "اميد وارم از نوشيدني لذت برده باشيد." "اين نوشيدني مورد علاقه منه. فکر کردم شما هم خوشتون مياد

 

 

برای جذب طرفتون بپرسید
شما زماني خواهيد خواست که به اين موضوع پي ببريد، پس چرا از همان ابتـدا سـؤال نمي کنيد؟ بياد داشته باشيد که اين در هر شرايطي، يک حرکت شجـاعـانـه اسـت. اگـر فرد خوش تيپي بـاشـيـد، احـتـمال ايـنکه او مثبت تر و واضح تر عمل نمايد بيشتر خواهد شد و اگر نه، ديليلي خواهد بود براي دوستانه تر بودن. در هر صورت در اين برخورد لازم است هميشه رک و با صراحت باشيد.

 

او نيز رک و با صـراحـت خواهـد بود. اگـر گـفـت کـه مجرد نيست، و يا اگر بشما علاقمند نباشد، بسرعت متوجه خواهيد شد. پـرسـيـدن از يک غريبه که آيا دردسترس هست يا خير، بلافاصله منظور و هدف شما را آشکار نموده و هرگونه سوء تعبير را از بين خواهد برد.
بگوييد "قبل از اينکه اسمتونو که ميدونم به قشنگيه خودتونه بپرسم ، مي خواستم بدوم مجرد هستيد؟" "اينقدر خوش شانس هستم که مجرد باشيد؟

 

 

 

اين طرز برخوردي است بـراي افـرادي کـه مـايـلند بـيشتر از اينها رک و با صراحت باشنـد. قدم برداشتن به طرف يک زن و نشان دادن صراحت و بي پردگي مي تواند به عـنوان يـک جذاب کننده قوي عمل کند. او ممکن است اعتماد بنفس شما را نشانه اي بر ارزشتـان براي صحبت کردن قلمداد کند. بگوييد "داشتم دنبال بهانه اي بـراي بـاز کردن صحبت مي گشتم، ولي چيزي پيدا نکردم. اسمم آرشه، اسم شما چيه؟" اشکالي نداره اگه به شما ملحق بشم؟

 

 

برای صمیمیت بیشتر توصیف کنید

 

هرکجا به او برخورد کنيد، پيرامـون شـما چـيـزهايـي وجود خواهد داشت. از آنها براي باز کردن سر صحبت استفاده کنيـد. به محيط اطراف خود نگاه کرده و موضوع جالبي را براي گفتگو انـتـخـاب نـمـايـيـد. اين راه کار محدود به اشياء نميگردد. اگر متـوجـه شـديد فردي روز سهتي را در محل کارش گذرانده ، مي تـوانـيد جـمـله اي بـه وي بگوييد که تنشها و خستگي ها را از تـنـش بـيرون کند. اين باعث مي گردد کـه او خـودش را سـبک و سر صحبت را باز کند. با اين حـال قـبـل از مـراجـعـه بـه او، مـطمـئن شويد که سرش شلوغ نباشد. بگوييد "من اين آهنگ رو جاي ديگه اي هم شنيدم، خيلي قشنگ بنظر ميرسه که روز خيلي خوبي داشتي( اگر خسته بنظر ميرسيد، با گوشه و کنايه به او بگوييد)

 

برای جذب دوست دختر یا همسرتان سوالتان را سرگشاده بپرسید

مشکل ترين قسمت يک يخشکن بکار گمـاردن آن بـراي آغـاز نمودن محاوره اي است که 30 ثانيه بعد از شروع شدن، خاتمه نپذيرد. براي جلوگيري از چنين وضـعيـتـي، اقـدام بـه پرسيدن سؤالي نماييـد کـه پـاسـخش بـه "بله" يا "خير" ختـم نـشده و احـتياج به بسط بيشتري داشته باشد.

بگوييد"خوب، سرگرميات چه جیزهایی هستن "خوب  آخر هفته ها چطوري خودت مشغول مي کني؟؟؟

 

 

برای احساس نزدیکی بیشتر از طرفتان بخواهید

 

با اينکار به صورتي موزيانه باعث متعجب ساختن وي شده و و جذابيت زيادي در نزدش پيدا خواهيد نمود.
بگوييد
"بهت ميگم چرا، ولي چطوره ازت بخوام يه نوشيدني مهمونم کني؟
"هميشه تو فکر اين بودم که منصفانه نيست که هـميشه من بـراي کـسي نوشـيـدنـي بخرم، پس ازت ميخوام که اينبار شما منو مهمونم کني این رو خیلی دوست دارم که شما مهمانم کنید.

 

 

برای جذب دختران از آنها تعریف کنید

 

دختران و زنان بسیار دوست دارند مورد تعريف و تمجيد قرار بگيرند. با اين حال آنها براحتي ميتوانند تشخیص دهند که صادقانه از آنها تعريف ميشود و يا از روي رياکاري. گذشته از اينکه درچه شرايطي قرار داريد، هميشه بايد موضوعي قابل قبول براي تعريف و تملق پيدا کنيد.اين ميتواند بسته به زبان جسماني او، تعريف و تمجيدي مخاطره آميز و يا خودماني باشد. بگو "جالبه که متوجه اون شدي...خيلي باهوشي" "خنده شيرين و جذابي داري"

 

برای جذب بیشتر زنان سلام کنید

همانطور که از آن بر مي آيد، از ايـن طـرز برخورد کلاسيک معمولا چشم پوشي مي گردد. اغلب افراد بلافاصله جواب سلام را مي دهند که تـصور مي کنند ادب و نزاکت اينطور ايجاب مي کند. با اينحال جواب سلام مي تواند در را براي آغاز سـخن باز گرداند. سلام، شروع کننده اي ساده است که باعث ايجاد جرات براي گفتگو با افراد نا آشنا مي شود. بگوييد  سلام

 

 

برای جذب بیشتر طرفتان را به لبخند زدن وادار کنید

وادار کردن او بـه لبخند زدن بـصورت معجزه آسايي باعث شکستن يخ خواهد شد. زنان عاشـق مرداني هستند که بتوانند آنها بخندانند. خوش مشربي باعث جذابيت بيشتر مردان مي شود. بگوييد "شرط مي بندم مي تونم در عرض 5 ثانيه بخندونمت" "دوست داري يه جوک بامزه برات تعريف کنم" کمي يخ بشکنيد خواه سر کارتان باشيد، چه مشغول بازي و يا در حال گردش، ممکن است با دختر مورد علاقه خود روبرو شويد. نکته ايـن است که فقط بايد بدانيد چه کاري را و در چه زماني انجام دهيد. هميشه آرام و صادق باشيد. اگر فردي جواب رد به شما داد، نااميد نشده و با اعتماد بنفس بيشتر به دنبال همسر مورد علاقه خود بگرديد.

 

این مطالب رو از کتابهای روانشناسی خانمها استخراج کردم امیدوارم مفید واقع بشه براتون موفق باشید و شاد.

 |
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


مطالب مرتبط با اين پست
مي توانيد ديدگاه خود را بنويسيد


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:
قدرتمند ترین پکیج رپورتاژ و بک لینک

منوي کاربري


عضو شويد


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشي رمز عبور؟

عضويت سريع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
نويسندگان
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شودتبلیغات متنی
چت باکس

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)
ساخت وبلاگ
اپلود عکس
آپلود عکس با لینک مستقیم
دانلود سریال ایرانی طنز
خرید ساعت مچی
هاست ارزان | خرید هاست
طراحی سایت در تبریز
دانلود رمان

خرید کانکس مسکونی
کسب درآمد اینترنتی
چت روم
ثبت شرکت
ثبت شرکت در کرج
خرید بک لینک ارزان
طراحی سایت در کرج
چت روم
قاصدون

خرید ژل امیزشی
دانلود رمان عاشقانه
تایتان چت
دانلود فیلم ایرانی با لینک مستقیم
جملات زیبا از بزرگان | جملات مفهومی
دانلود کلیپ خارجی
اخبار حوادث
مجله زیبایی بانوان
مجله اینترنتی مد
والپیپر های زیبا
دانلود فیلم ایرانی
دانستنی های پزشکی
جملات عاشقانه | عکس های عاشقانه
انجم تفریحی حد و حدود
اس ام اس مناسبتی
دانلود برنامه آشپزی اندروید
دانستنی های جنسی | آموزش روابط زناشویی
مجله تفریحی و سرگرمی
جملات عارفانه | جملات درمورد خدا
دکوراسیون داخلی ایرانی
دانلود آهنگ ایرانی غمگین
دانلود نرم افزار اندروید جدید
مجله تفریحی سرگرمی خر تو خر
آموزش طراحی سایت
دانلود بازی اندروید دخترانه
قران انلاین
طراحی سایت در تبریز
دانلود آهنگ ایرانی
سایت تخصصی ماشین
آبادان نیوز
الوان وب
دانلود اهنگ جدید
چت روم
بیت کوین
چت روم
گالری مدل لباس کودک
فال و طالع بینی
زیست پلاس - مرجع جامع کنکوریها
دانلود آهنگ جدید ایرانی
خرید ساعت کاسیو
علی چت
جوک 19
پایگاه خبری سهامدار نیوز
وایبر سافت
آنتیک موزیک
مجله تفریحی غزاله چت
مجله سرگرمی آلاله چت
خدمات بلاگ | url shortener service
خرید بک لینک
دانلود عکس متن دار با کیفیت HD
مجله تفریحی سرگرمی فانیا
دانلود موزیک پاپ ایرانی
مجله اتو چت
رویا طرح
زرنا نیوز
مجله امگا چت
طنز بازار
شلیل چت
پورتال محیا چت
درهاج چت
چت ایمیل

اف سی بی چت
ابتین چت
مکس نیوز
گلچین 98
مجله فان گپ
پورتال ماهان چت
چت تاپ
نانسی چت
نوز چت
شیدا چت
بزرگترین سایت مرجع ماشین
چت نشین
سلکت موزیک | دانلود آهنگ پاپ
شطرنج اراک
دروغ چت
فروش محصولات ورزشی | ایران پولار
سایت پیچک چت
اسکای پاتوق
افسون چت
محبت چت
سایت تفریحی 200 لاو
باکس نیوز
مجله پارسا گپ
دانلود فیلم و سریال
نوا گیم - دانلود بازی کامیپوتر کم حجم
پی فور فیلم
دانلود والپیپر
جدیدترین عکس های هنرمندان و مد لباس

چت ققنوس
آرال چت
همراه چت
ماه پری چت
بهاره چت
تفریحی چت
پارسینا چت
بروز موزیک
آبنباتی چت
تمدن ها
برترین ها
شارژ0
خونه تو
عشق اول چت
نانو چت
هیدن چت
چت نت
سیاهی چت
کوه چت
رهام چت
چت نو
عشق ابدی
فروشگاه اینترنتی
او موزیک
دانلود کلیپ جدید | عکس خفن
چت ماتیار
پورتال با ما
آنیلا چت
پورتال رومنا
فور چت
دانلود رایگان
آزران دانلود
دانلود فیلم و سریال
پرنس چت
فرار چت
پورتال آرمین
پارسینا چت
پورتال همدان
چت تاپ ناب
فروش بک لینک
تهران روم
تاپ رمان
پورتال برف
سایت ره گوی
قالب وبلاگ

http://www.saclongchamp--pascher.fr/
http://buyviagransa.com/