اس ام اس عاشقانه جدید

پیامک عاشقانه

این چه عشقی است که در دل دارم

من از این عشق چه حاصل دارم

می گیریزی زمن و در طلبت

بازهم کوشش باطل دارم

اس ام اس عاشقانه جدید

پیامک عاشقانه

روزی میرسد که بـــا لبخنـــد تـــو بیـــدار میشـــوم

ایــن روز هـــر زمــان کـــه میخـــواهـد بــاشـد

فقــطــ بــاشـــــد !!!

اس ام اس عاشقانه جدید

پیامک عاشقانه

خورشید را در آغوش گرفته‌ای

پاهایت را به بوسه‌های دریا سپرده‌ای

مووهایت را به دستِ نسیم.

چه خوش‌ غیرتم من!

اس ام اس عاشقانه جدید

پیامک عاشقانه

تا آخر عمر  درگیر من خواهی بود

و تظاهر می کنی که نیستی…

مقایسه تو را  از پا در خواهد آورد

“من”  می دانم به کجای قلبت

شلیک کرده ام

“تو”  دیگر  خوب نخواهی شد…

اس ام اس عاشقانه جدید

پیامک عاشقانه

با تو چه قدمها زده ام در برگهای پاییزی

با تو چه خاطرها ساختم در برف بازی هایمان

با تو چه رقص ها کرده ام با اهنگ زمان

با تو چه شبها از مرز جنون و عشق گذشته ام

با تو همه چیز را تجربه کرده ام

اما در خیال

اس ام اس عاشقانه جدید

پیامک عاشقانه

قانون اول ساخت هر خانه

داشتن پنجره ی رو به  دور دست

برای غرق شدن

در فکر و خیال خام او

اس ام اس عاشقانه جدید

پیامک عاشقانه

بر باد رفته

زنی در دستان باد

با

خیال

تو

اس ام اس عاشقانه جدید

پیامک عاشقانه

در ان غروب گرم تابستان  در کنار ریلی نشستم

و  رفتن قطاری را  نظاره کردم  که

عزیزترین دارایم را با خود

به همراه برد

و لعنت خدا بر ریلهای که

تو را از من دور میکنند

اس ام اس عاشقانه جدید

پیامک عاشقانه

قرصها

برای ساکت کردن دردها ساخته شده اند

امان از روزی که

قرصی

خود یاداوری کننده ی

خاطره ی باشد

درد این خاطر را

چه کسی تسکین میدهد؟؟

اس ام اس عاشقانه جدید

پیامک عاشقانه

در درون سنگی سرد و سخت

هر روز  به انتظار دستان توام

تا که بعد از هزار یک شب

رنج و عذاب این حجم عظیم

شبی

سر بر سینه ی مردانه ات

ارام بخوابم