اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه جدید

خیالت راحت!

بعد از تو عشقم را به پای باغچه ریختم

تا هرسال که گل می کند

عاشق تر شوم

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه جدید

وقتی دِلم دوباره تُرا طَلب می کند

یعنی هرگز درس عبرت نمی گیرد !

پس ،

دوباره بیا آتش بزن

دوباره برو …

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه جدید

می دانم غلطِ زیادی می کند !

اما دلم ،

تو را می خواهد …

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه جدید

یک دوست داشتن هایی هم هست که از دور است و در سکوت

که دلت برایش از دور ضعف می رود

که وقتی هواسش نیست چشمانت را می بندی و در دل دعایش می کنی

و با یک بوسه به سویش روانه می کنی که وقتی بی هوا نگاهش با نگاهت یکی می شود

انگار کسی به یک باره نفس کشیدن را ممنوع می کند

یک دوست داشتن هایی هست که به یک باره بی مقدمه

پا در کفشِ دلت می کند و جا خوش می کند

و از دستِ تو کاری بر نمی آید

جز از دور دوستش داشتن

یک دوست داشتن هایی هست

ساکت است

آرام است

خوب است

گم است

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه جدید

چه خاطراتِ دونفره‌ای دارند،

چترهایِ تک نفره!

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه جدید

ﻣﻦ ﻫﻨوز

ﮔﺎﻫﯽ

ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ

ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

ﺻﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ

ﺍﻣﺎ ﻣﻦ

ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ  ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه جدید

بعضی ها فقط برای این می آیند که عاشقمان کنند و بی قرار !

یک مُشت خاطره به آغوشمان بریزند و همین

بروند و با هرچه یادمان داده اند تنهایمان بگذارند …

یعضی ها فقط می آیند که زود بروند ،

که داغ شوند

و روی دلمان بمانند ..

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه جدید

بعد از تو هیچ دلی

دلم را نمی لرزانَد

دلت قرص..

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه جدید

چه‌قدر زیادی!

آن‌قدر که نمی‌توان

تمامِ تو را خیال کرد

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه جدید

ﮐﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ !

ﺩﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﺗﻮﯼ ﺑﻐﻠﺖ ﺑﻤﯿﺮﻡ